Obama vil sikre Europa gass. Et EU i endring kan få alvorlige konsekvenser for et NEI-Norge!

Obama vil sikre Europa gass. Et EU i endring kan få alvorlige konsekvenser for et NEI-Norge!

200 Journalister: Til stede i dag under Obamas tale var det 200 journalister fra hele verden, inklusive Hålogaland avis gjennom blogger Paal Frisvold. Utenfor lokalet stod det 1200 journalsiter som ikke slapp inn. FOTO:Paal Frisvold

Les Paal Frisvolds blogg fra Obamas tale under toppmøtet i Brüssel i dag. Du kan også se nyhetsinnslaget fra iEU/Hålogaland avis0